CHANGE LANGUAGE

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของ REED ได้แก่ จิ้งหรีดผง ที่ได้รับรองมาตรฐานทั้ง GAP, GMP รวมถึงปราศจากการดัดแปลงพันธุกรรม ทางเราสามารถผลิตจิ้งหรีดผงให้มีสัดส่วนโปรตีนและความละเอียดของผงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เช่นกัน