CHANGE LANGUAGE

Reed Thailand

ในปัจจุบันโปรตีนทางเลือกได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะโปรตีนจากแมลง ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น เพื่อนำมาบริโภคทดแทนโปรตีนจากสัตว์ที่มีอยู่เดิม เช่น โค สุกรและไก่ เนื่องจากมุมมองของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีคุณค่า ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การเลี้ยงและผลิตแมลงจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะใช้พื้นที่และทรัพยากรในการเลี้ยงที่น้อยกว่า เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เท่ากัน

แมลงเป็นโปรตีนทางเลือกที่มีคุณค่าทางอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่สูง เช่น โปรตีน ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ใยอาหาร วิตามินต่างๆ รวมถึงสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับโปรตีนจากสัตว์ที่มีอยู่เดิมเช่น เนื้อวัว โปรตีนที่ได้จากแมลงนั้นมีสัดส่วนสูงกว่าเนื้อวัว และยังมีกรดอะมิโนชนิดต่างๆอีกด้วย ในปัจจุบันการผลิตและการบริโภคแมลงนั้นมีหลากหลายวิธี ทั้ง การบริโภคแมลงสด การแปรรูปแมลงให้อยู่ในรูปแบบผง สกัดน้ำมันจากแมลง รวมถึงแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคชนิดต่างๆ

การบริโภคแมลงนั้นได้รับประโยชน์ด้านสารอาหารสูงสอดคล้องกับ FAO ที่เคยบอกว่าแมลงนั้นมีสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่สูงเช่นกัน ในส่วนของจิ้งหรีดผงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอยู่ถึง 9 ชนิด รวมถึง แคลเซียม ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม วิตามินบี 12 วิตามินบี 2 และกรดไขมันบางชนิด แถมยังสามารถนำไปใช้ทดแทนแป้งจากพืชในการแปรรูป ทำอาหาร ทำขนมชนิดต่างๆ อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีการระมัดระวังในผู้ที่แพ้ไคตินในอาหาร